รายละเอียดในการติดตั้ง Networks

 • เป็นสำนักงานขนาดเล็ก 3 ขั้น 2 คูหา หรือ Home office
 • มีพนักงานทำงานคร่าวๆ ประมาณ ไม่เกิน 20 คน
 • ต้องการแยกเน็ตเวิร์คกัน แต่ใช้อุปกรณ์ชุดเดียวกัน (เพื่อประหยัด)
 • มีอินเตอร์เน็ตเข้ามา 2 เส้น
 • มีระบบบัญชีที่ต้องลงบน Windows และโปรแกรมบันทึกการเข้างาน (Time Attendance)
 • ต้องการระบบสำรองข้อมูล
 • มีระบบแชร์ไฟล์ เพื่อเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท ไม่ต้องการให้เก็บที่เครื่องผู้ใช้
 • ต้องการใช้งานจากภายนอกได้ (เข้าแชร์ไฟล์ และโปรแกรมบัญชี)

เลือกอุปกรณ์และออกแบบระบบ ติดตั้ง Networks

 • อินเตอร์เน็ตเกตเวย์ รองรับอินเตอร์เน็ต 400 Mb และทำหน้าที่เป็นวีพีเอ็นเซิร์ฟเวอร์
 • ทำวีแลน (VLAN) แบ่งเน็ตเวิร์คออกเป็น 4 กลุ่ม คือ เน็ตเวิร์คสำนักงาน (LAN Office) และสำหรับเกส (Guest) ของแต่ละสำนักงาน ซึ่งก็คือ สำนักงานล่ะ 2 เน็ตเวิร์ค ทั้ง Wifi และ LAN
 • LAN Office ของทั้งสองแห่ง สามารถใช้งานร่วมกันได้
 • Guest ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหลักของสำนักงานได้ ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างเดียว
 • มีระบบสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการสูญหายของไฟล์เอกสารและฐานข้อมูลระบบบัญชีหลักของบริษัท และป้องกันการโจมตีของ Ransomeware (ระบบทำงานแบบอัตโนมัติ)
 • อินเตอร์เน็ตแบ่งแยกตามบริษัท (บริษัทละ 1 เส้น) และระบบจะสำรองกันเมื่อบริษัทใดอินเตอร์เน็ตดับจะวิ่งมาใช้เส้นที่เหลือ (Policy Base Route)
 • Wifi แต่ละบริษัท แบ่งออก 2 SSID แบ่งระหว่าง สำนักงาน และ ผู้มาเยือน (Guest)

อุปกรณ์ที่เลือกใช้ เลือกอุปกรณ์และออกแบบระบบ ติดตั้ง Networks

 • MikroTik RB1100AXH4 สำหรับทำหน้าที่เป็นอินเตอร์เน็ตเกตุเวย์ และ วีพีเอ็นเซิร์ฟเวอร์
 • สวิตเลือกเป็น Cisco SG220 ขนาด 24 พอร์ต รองรับ MAC Address สูงสุด 8K บริหารจัดการง่าย ลูกค้าดูแลเองได้ และคนติดตั้งสามารถรีโมทตรวจสอบสถานะการทำงานได้
 • Server เลือก Lenovo ThinkServer TS150 ขนาดเล็กสุดในตระกูลเซิร์ฟเวอร์ เสียงเงียบเหมาะสำหรับตั้งในสำนักงานขนาดเล็กที่ไม่มีแยกห้อง Server ต่างหาก ทำให้ไม่มีเสียงรบกวน พร้อมฮาร์ดดิสก์ 2 ลูก ทำเรด 1 ระบบปฏิบัติการใช้ Windows Server 2016 Essentials ROK เพื่อติดตั้งระบบบัญชี และ ระบบลงเวลาพนักงาน (เครื่องสแกนลายนิ้วมือ)
 • ระบบสำรองข้อมูลใช้ Synology DS218+ ต้องเลือกรุ่นที่เป็น พลัส + (Plus) เพราะจะมีฟีเจอร์ในการสำรองข้อมูลที่เด่นกว่า และจำเป็นมากๆ (Active Backup Solution) ใส่ฮาร์ดดิสก์ 2 ก้อนทำเรด 1 เพื่อป้องกันการเสียหายของข้อมูล
 • Access Point เลือกเป็น Unifi AC LR ใช้งานร่วมกับระบบควบคุม Unifi Cloud Key ใช้งานง่ายและสะดวก ต่อการควบคุมและดูแล (ลูกค้าดูแลต่อเองได้)
 • ระบบสำรองไฟฟ้า เลือก APC UPS  500 Watts /750 VA เพียงพอต่อการใช้งานกับอุปกรณ์ที่มี สำรองไฟฟ้า ระยะเวลา 30 นาที

ระยะเวลาในการดำเนินการติดตั้ง 1-2 สัปดาห์ ใช้งานได้ทันที

ราคาทั้งหมด นี้ รวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์ ขอราคาได้ที่ 0877994285

ขอราคาติดตั้งระบบ networks สำนักงาน แอดไลน์ ไอดี @imakeplus