รับทำ LINE BOT OA HR สมัครงาน ไลน์บอทสมัครงาน

LINE BOT HR

HR LINE BOT

ขั้นตอน ระบบการทำงาน ของไลน์บอทสมัครงาน

1. จัดทำ LINE OFFICE ACCOUNT หรือ LINE OA บริษัทฯ
2. จัดทำ LINE USER CONNECT สร้างฐานข้อมูลสมาชิกทางไลน์ ให้กับบริษัทฯ
3. จัดทำLINE OA BOT เลือกตำแหน่งสมัครงาน Search Job ในไลน์
4. จัดทำ LINE OA BOT แสดงคุณสมบัติของตำแหน่งงาน
5. จัดทำ LINE OA BOT สร้าง Resume สร้างใบสมัคร
6. จัดทำ LINE OA BOT แจ้งสถานะการสมัคร แบบ Notify & Alert
7. จัดทำ LINE OA BOT แจ้งผู้สมัครให้กับพนักงานที่ดูแลการสมัครแบบ Realtime Notify
8. จัดทำ LINE OA BOT สร้างหน้าประเภท Consent ยินยอม และ Data Privacy ให้กับผู้สมัคร
9. จัดทำ LINE OA BOT ระบบทดสอบประจำตำแหน่งของผู้สมัคร พร้อมคะแนน ผ่านไปยังผู้สมัคร
10. จัดทำ LINE OA BOT ตรวจสอบการสมัครของผู้สมัคร และ คะแนนการทำทดสอบ
11. จัดทำ LINE OA ฺBOT นัดวันสัมภาษณ์ ของผู้สมัคร และ Notify to ผู้สมัคร
12. จัดทำ LINE OA BOT แจ้งการ Interview เบื้องต้น หรือ การทำการสัมภาษณ์แบบ กลุ่ม ผ่าน Conference
13. จัดทำ LINE OA BOT แจ้งเตือนตำแหน่งว่างไปยังผู้สมัคร เมื่อมีตำแหน่งว่าง

 ขั้นตอน ระบบหลังบ้าน ผ่านเว็บไซต์ บริษัท  HR.LineOABot.com

1. หน้าเข้าระบบของทีมงาน
2. หน้าจัดการ LINE USER CONNECT
3. หน้าจัดการ ระบบ สมัครผ่านไลน์

3.1 สร้างฝ่าย แผนก สมัครงาน
3.2 สร้างตำแหน่งสมัครงาน
3.3 สร้างรายละเอียดตำแหน่งสมัครงาน
3.4 สร้างแบบฟอร์มของตำแหน่ง
3.5 สร้างรูปแผนก สไลด์

4. หน้าจัดการรายการสมัครผ่านไลน์

4.1 ปรับสถานะสมัครผ่านไลน์
4.2 ปรับสถานะสมัครผ่านไลน์

5. หน้าจัดการรายการผ่านสมัคร จากการทดสอบ

5.1 ปรับสถานะแบบทดสอบสมัครงาน
5.2 ปรับสถานะยกเลิกรายการ

6. หน้าสรุปยอดสมัครงาน
7. หน้าจัดบริหารทีมงาน พนักงาน รับข้อความจาก LINE BOT
จัดให้ทีมงานรับข้อความ และ ปรับสถานะการทำงาน ผ่าน LINE พนักงาน โดยไม่ต้องเข้าระบบ เข้าเว็บไซต์ แต่อย่างใด
8. หน้าปรับข้อความ Auto Message
9. หน้าปรับ Rich Message
10. หน้าปรับ รูปแบนเนอร์  Banner
11. หน้าปรับ Rich Video

สนใจการทำ ไลน์บอทสมัครงาน HR ไลน์บอทสมัครงาน ติดต่อ @Imakeplus

LINE BOT สมัครงาน HR

LINE ID : @imakeplus (มี@นำหน้า)
หรือ โทร : 0877994285


ตัวอย่างการสมัครงาน ผ่าน ไลน์บอท LINE OA
ไลน์สมัครงาน HR

SCG line bot : @SCGCareer